Week voor Professionals ‘Close Combat in and around cars’

Agenda Week voor Professionals ‘Close Combat in and around cars’

Week voor Professionals ‘Close Combat in and around cars’

Van maandag 2 tot vrijdag 6 oktober 2017 wordt de cursus “ close combat fighting in and around cars ” gegeven. In deze vijf dagen gaan we diep in op de onderwerpen werken en vechten in en rond het voertuig. We behandelen verschillende principes en leerdoelen. Deze cursus is gericht op o.a. politie, defensie en justitie. Specifiek voor professionals die beroepsmatig te maken krijgen met het doen stoppen en controleren van voertuigen, aanhouden en vechten in en rond voertuigen, in de breedste zin van het woord. Ook de meer speciale eenheden zullen voldoende leerdoelen in deze cursus vinden.
We zullen geen procedures aanreiken; deelnemers krijgen uitgebreide principes en inzichten aangereikt die aanvullend zijn op bestaande procedures, eigen vaardigheid of bij het ontwikkelen van nieuwe procedures binnen hun specifieke werkveld. De professionele kennis, ervaring en inzichten van Mysafehouse worden gedeeld met de deelnemers. Hierdoor zal de eigen deskundigheid en vaardigheid van de deelnemers worden bevorderd. Diverse principes
die als een rode draad door de cursus lopen, creatieve werkvormen, het opdoen van meer inzicht en het beter in staat zijn om in de praktijk te handelen. Voor de instructeurs onder jullie zal deze cursus een verrijking zijn voor onder meer de eigen vaardigheid, meer kennis en inzicht, tools voor verdieping in de lessen, creatieve warming-up sessies en scenariotraining, die snel binnen de eigen eenheden zijn toe te passen.

Carfight & Carjacking
Carfight & Carjacking
Controle techniek en opbrengen bij Mysafehouse
Controle techniek en opbrengen; Voertuigen

Hieronder een aantal onderwerpen en modules die we deze week behandelen.

Inhoud:

 Een niet-meewerkende verdachte uit een voertuig halen
 Zowel solo, duo als werken in een groep
 Ongewapend en gewapend werken als beroepsgroep vs ongewapend en gewapend
tegen een verdachte
 Werken en vechten met een collega/vip
 Noodevacuaties en hulpverlening
 Controleren van verdachten en de auto als controlemiddel gebruiken
 Behandelen van verschillende principes
 Bewustwording, toepasbaarheid en veiliger kunnen werken
 En nog veel meer..

Prijzen:

€ 1250,- per deelnemer, bij minimaal 4 deelnemers € 1000,- per deelnemer
– Totale cursus 38 uur
– Starten om 08:15 en eindigen om 16:30
– Minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers (nog 4 plaatsen vrij)
– Alleen voor beroepsgroepen

De cursus wordt gegeven in de omgeving van Apeldoorn en Arnhem. De deelnemer draagt
zelf zorg voor wapens (of blue guns) en een voertuig waarin getraind kan worden (beperkt
aanwezig) .

Voor uitgebreide informatie neem contact op met Raymond van Kammen (06-25102554).

Voor het aanmelden voor de cursus stuur een mail naar training@mysafehouse.nl.

Zodra de betalingen rond zijn bent u verzekerd van een plaats.
Na het voltooien van de cursus krijgt u een certificaat van de cursus en certificaten voor de verschillende modules die in deze cursus verweven zijn.

Meer info is hier te vinden … ook over deelname per dag ….. en dagindeling … 😉
https://www.facebook.com/events/1373379579445383/?active_tab=discussion