Mysafehouse en SEMI-OVERHEID

Mysafehouse en SEMI-OVERHEID

MySafeHouse en Semi-Overheid

MySafeHouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen voor de Semi-overheid aan zorg- en hulpverleningsinstanties (o.a. ziekenhuis- en ambulancepersoneel, thuiszorg, psychiatrie, reclassering etc.). De trainingen zijn gerelateerd aan een specifiek onderwerp en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.
De trainingen van Mysafehouse voor de Semi-overheid vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

Omgaan met agressie tijdens je werk

Mysafehouse en Semi-overheid

'Veiligheid voor iedereen'… betekent veilig kunnen leven en werken onder alle omstandigheden. Zowel privé als op je werk. Ook voor personeel werkzaam bij de Semi-overheid in zorg- en hulpverleningsinstanties. Veiligheid voor jezelf, je kinderen, familie, collega’s en mede- burgers. Beschermen van dat wat je lief is, dat wat de ‘rit’ de moeite waard maakt. Dat is ons streven en een belangrijke stap daarbij is jezelf effectief kunnen beschermen zodat je ook anderen kunt helpen.

 

Waarom een speciale training?

Wij bieden voor alle doelgroepen trainingsprogramma’s op maat. Uw vraag ligt daarom ook centraal. Vanwege de hoge graad van kennis, ervaring en flexibiliteit van Mysafehouse willen wij ook graag inspelen op uw behoefte! Persoonlijke aandacht, vakkennis en meedenken met het zoeken naar oplossingen voor uw probleem is de spil van onze dienstverlening. Wij zijn betrokken bij uw vraag om meer veiligheid!

Wat leer je tijdens een training?

Leer jezelf en dierbaren te beschermen, in de breedste zin van dit woord. 

  • Verbaal (o.a. een stappenplan en praktisch de-escalerend verbaal optreden)
  • Fysiek (o.a. 'sterk' staan, bewegen, bevrijden, fixeren)
  • Mentaal (stresshantering door controleren ademhaling, concentratie en leren omgaan met afleidingen)
Veiligheid in uw winkel
Stel in je winkel wordt ernstig stennis gemaakt. Een klant kan en mag ontevreden zijn over een product, maar er zijn grenzen in het accepteren van zijn of haar boosheid. Veiligheid in uw winkel, voornamelijk de veiligheid van uw personeel, mag niet in het geding komen.
Eerste hulp bij Agressie
Agressie en geweld op de werkvloer kan iedereen overkomen. Hoe kom je die eerste seconden, minuten van een ingrijpende situatie door? Baliepersoneel, zorgsector maar ook beveiligingspersoneel dat als eerste ter plaatse komt! Leer jezelf en anderen te beschermen.
Thema's semi-overheid
U kunt u laten inspireren door info te vragen over de volgende thema's; Controleren, vrijheidsbeperkende maatregelen, toegang weren, gebruik zaklamp of andere hulpmiddelen, kleine ruimtes, verdedigen tegen o.a.: slaan, trappen, duwen, stresshantering, (non)verbale communicatie.  
Deurwaarders en incassobureau's
Speciaal voor de beroepsgroep deurwaarders en incassobureau's heeft Mysafehouse een viertal agressietrainingen ontwikkeld die inspelen op situaties waarin deze professionals terecht zouden kunnen komen. Leer jezelf en anderen te beschermen!  

Wilt u meer informatie over ons cursus aanbod voor de Semi-overheid?

Ook leren hoe je jezelf en anderen het best kunt beschermen?

One thought on “Mysafehouse en SEMI-OVERHEID

Reacties zijn uitgesloten