Cel procedures

Cel procedures

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse - Cel procedures

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs Mysafehouse – Cel procedures

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van MySafeHouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema  cel procedures; fouilleren,  insluiten en uithalen

module                               klaarmaken voor transport: in voertuig & uit het voertuig

module                               fouilleren

module                               in de cel en uit de cel halen (medewerking, weerstand, agressie)

 Thema cel procedures; fouilleren,  insluiten en uithalen

Een verdachte is aangehouden en onder controle. Nu volgt vervoer. In een reguliere dienstauto of speciaal daarvoor ingericht verdachtentransport. Welke handelingen volgen elkaar op en hoe voer je die efficiënt en veilig uit? Hoe pas je op straat een veiligheidsfouillering toe en een insluitingfouillering? Hoe haal je iemand uit het voertuig en breng je die naar de ophoudruimte of cel? Wat doe je als de verdachte niet meewerkt of zelfs veel weerstand biedt? Wat als een meewerkende verdachte plots omslaat in tegenwerkend en agressief? Niet elke verdachte wil het voertuig of de cel in of uit. In deze modules leer je vaardigheden die logisch en toegankelijk zijn in het gebruik en die geschikt zijn om  te kunnen schakelen als de situatie ineens verandert. Je leert verbaal en fysiek duidelijk te zijn zodat je professioneel en veilig kunt werken. Het is een misverstand dat je alleen alert hoeft te zijn op het moment dat een verdachte vervelend is, of wanneer je weet dat hij in het verleden vaker gewelddadig is geweest.

Voor wie?

Deze modules zijn voor iedereen die met het transport en insluiten van verdachten en veroordeelden te maken krijgt tijdens de uitoefening van haar taak; politiemensen, justitiële medewerkers maar b.v. ook personeel in de zorg van een specialistische afdeling.

module                               fouilleren

In deze module leer je een unieke fouilleerprocedure waarmee je altijd voorbereid bent op een escalatie. Een verdachte die ineens weerstand biedt, je vastpakt en dreigt, er vandoor gaat of plots fysiek uithaalt. Hoe fouilleer je alleen en met zijn tweeën. Hoe blijf je alert op je eigen veiligheid, die van je collega’s, maar ook de verdachte? Waar en hoe moet je gaan staan? Hoe onderzoek je gestructureerd? Hoe fixeer je een verdachte die verzet pleegt zodanig dat je wel door kunt gaan met fouilleren? Je leert vaardigheden die zich in de praktijk bewezen hebben als effectief, veilig en proportioneel. Je leert een verdachte fouilleren die staat, zit of ligt.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               in de cel + uit de cel halen (medewerking, weerstand, agressie)

Hoe breng en haal je de verdachte op een klantvriendelijke manier uit de cel? Hoe garandeer je veiligheid en zorg je dat overzicht behoudt? Wat doe je met een verdachte die niet wil? Of een verdachte die doordraait? Waarom is het kennen van je werkplek zo essentieel? In deze module krijg je vaardigheden aangereikt die je werk professionaliseert. Je maakt kennis met procedures, technieken en tactieken die veelvuldig in de praktijk hebben bijgedragen tot proportioneel veilig optreden. Staand, zittend, liggend fouilleren leer je in deze module.

Bij voorkeur voeren we deze module uit op de werkplek.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               klaarmaken voor transport: in voertuig & uit het voertuig

De verdachte is aangehouden en klaar voor transport. Al dan niet met transportboeien. Vanuit een cellencomplex of een straatsituatie.. Welke procedure hanteer je bij het in en uit het voertuig halen? Is er überhaupt een procedure en pas je die ook toe?

Waar ga je zelf zitten, waar zit de verdachte en waarom? Hoe zet je het voertuig weg en waarom juist op die plek? Hoe garandeer je professionele veiligheid? Hoe werk je klantvriendelijk met een meewerkende verdachte? Wat doe je met iemand die stevig tegenstribbelt of doordraait? In deze module  leer je naast de basisprocedure vooral ook hoe je een verdachte, passend binnen de situatie, geforceerd in of uit het transportmiddel krijgt. Zonder meteen te slaan of knietjes te geven of je wapenstok te gebruiken. Deze module laat je zien dat er voldoende praktisch inzetbare mogelijkheden zijn die je kunt benutten voordat je hoger in de geweldspiraal gaat. Je leert ze toepassen in deze zeer praktijkgerichte module.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?