Beroepsweerbaarheid thema’s

Beroepsweerbaarheid thema’s

Beroepsweerbaarheid thema's

Mysafehouse biedt binnen haar programma Beroepsweerbaarheid  thema's  aan, gericht op o.a. medewerkers van Koninklijke Marechaussee, Politie, Beveiliging en Justitie.

Beroepsweerbaarheid thema's

Mysafehouse biedt binnen haar programma ‘Beroepsweerbaarheid’ diverse cursussen en trainingen aan voor professionals die beroepsmatig met agressie & geweld te maken krijgen. Opleiding voor instructeurs, Train-de-Trainer cursussen zijn ook mogelijk, o.a. voor de thema’s Voertuigen, Wapenstok & Schild en Fixeren & Aanhouden. Denk hierbij o.a. medewerkers van Beveiligingsdiensten, Persoonsbeveiligers, Koninklijke Marechaussee, Politie en Justitie. Ook aanverwante beroepsgroepen zullen voldoende leerdoelen in onze trainingen vinden.

Binnen onderstaande Beroepsweerbaarheid thema’s bieden wij gerichte trainingen aan, waarbinnen maatwerk altijd mogelijk is! Deelnemers aan onze diensten krijgen uitgebreide principes en inzichten aangereikt die aanvullend zijn op eventueel bestaande procedures binnen hun specifieke werkveld. De professionele kennis, ervaring en inzichten van Mysafehouse worden gedeeld met de deelnemers. Hierdoor zal de eigen deskundigheid en vaardigheid van de deelnemers worden bevordert. Ze krijgen diverse creatieve werkvormen aangeleverd. Creatieve warming-up sessies en scenariotraining zullen deel uitmaken van onze diensten. Voor onze train-de-trainer cursussen geldt dat deelnemers na voltooiing van de cursus  en zijn in staat om de opgedane kennis als kerninstructeur over te dragen binnen hun eigen organisatie.

Hieronder volgt een geselecteerd aanbod in thema’s  van onze diensten;

 • Thema toegang weren
 • Thema tactical lowlight
 • Thema fixeren, aanhouden en boeien
 • Thema controle techniek en opbrengen
 • Thema voertuigen (motorvoertuig/fiets/scooter). O.a. train-de-trainer!
 • Thema grondwerk
 • Thema cel procedures; fouilleren, insluiten en uithalen
 • Thema beschermen en bevrijden van personen
 • Thema ongewapend contra wapens
 • Thema gebruik van eigen geweldsmiddelen contra wapens. O.a. Train-de-trainer schild en wapenstok
 • Thema werken in kleine ruimtes
 • Thema verdedigen tegen: slaan, trappen, duwen
 • Thema stresshantering
 • Thema groepsculturen en mensenmassa’s
 • Hulpverlening tijdens extreme situaties
 • Scenariotraining, vaardigheids- en praktijkbanen inclusief coaching en begeleiden middels tactieken en strategieën

 De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring. 

 

Wilt u meer informatie over Beroepsweerbaarheid voor Uniformdiensten?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?