Moed – Angst – Voorbereiding ; terreur

Blog Mysafehouse Moed – Angst – Voorbereiding ; terreur

Blog Mysafehouse –  Moed - Angst - Voorbereiding ; terreur

"Moed is de mogelijkheid om te kunnen omgaan met angst, niet de afwezigheid van angst". Een uitspraak van afgelopen weekend als reactie op de verschrikkelijke aanslagen in Parijs.

Allerlei emotionele reacties komen via diverse media op je af. Sommige stijlvol, 'snijdend', vele ongenuanceerd en ongefundeerd. We zijn in oorlog ..... wat een nare woorden. Gelijkertijd krijg ik vanuit mijn netwerk de kreet dat dit wel goed zal zijn voor mijn opdrachten. Degene die me kennen weten dat ik hier niet on-onderbouwd van wil profiteren. Voorbereiden en ogen openen wel ... de noodzaak is er. Maar zeker wil ik jullie er ook op attenderen dat we niet onze vrijheid moeten laten afpakken. Wie heeft wel 'DE' oplossing .. ik niet hoor; ik hoop echter dat men nu, laat dat dan het leermoment zijn als deze ellende, echt gaat samenwerken! Europa, Amerika, Rusland, China, islamitische landen ... organisaties... Samen kunnen we het terreur te lijf, ben ik van overtuigd. Aan- en doorpakken daar waar nodig, hulp verlenen daar waar noodzakelijk; ter bescherming van onschuldige burgers overal!

Realiteit is echter dat terreur en criminaliteit om elke hoek aanwezig is... voor iedereen, in welke gradatie dan ook. Zoals ik vaak verkondig binnen mijn trainingen 'minder zal het niet worden', en dan bedoel ik de mate en de frequentie van agressie, geweld en ook terreur. Het is reëel! 

'Daar kun je je toch nooit op voorbereiden', hoor en lees ik vaak ...... voorkomen kun je dit soort terreuracties, sowieso criminaliteit, niet. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Binnen Mysafehouse verkondig ik (van) alles aan te reiken wat je vlak voor, tijdens en na een incident kunt doen om veiliger te kunnen werken en leven. Daar naar kijkende kun je dus wel degelijk wat doen. Allert zijn, waarnemen, voorkomen, dekking zoeken, hulp verlenen, vluchten als het kan .... 'vechten' (liever praat ik over handelen) als het moet!

Niemand hoeft en kan een superheld zijn; uit ‘angst’ een vluchtweg zoeken, ter voorkoming een blokje omlopen of een flinke duw oplopen bij een opstootje en daarin te berusten zijn zeer lovenswaardige reacties. Soms is dit echter niet genoeg en ben je genoodzaakt om meer te handelen, zowel beroepsmatig als in je privéleven. Binnen alle gradaties van een conflict kunnen functioneren, dat is wat ik je met ‘mijn’ Systema kan bijbrengen. Geen wonderen, geen altijd werkende vaardigheden, wel veel kennis, inzicht en vaardigheden die je kunnen helpen om een conflict te voorkomen, controleren, herstellen en verlaten. Niet alleen voor jezelf, ook voor je dierbaren. Opgedane kennis, ervaringen, inzicht en veronderstellingen (trainen door situaties in te beelden) is feitelijk het opslaan van referenties, kennis. Het gaat er om deze informatie, onder welke omstandigheid dan ook te kunnen oproepen, connecties en referenties te kunnen leggen ….. binnen een ‘split second’ …..

Zoals iedereen feitelijk verplicht zou moeten zijn om EHBO te kunnen verlenen, waardoor veel hulpverleningen (denk aan een reanimatie) effectiever zullen zijn, zo is iedereen ‘verplicht’ om zich voor te bereiden op de ‘donkere’ kant van onze samenleving. De russen zeggen dat de kennis daartoe al in jezelf zit, in China kennen ze het spreekwoord ‘De wijsheid bevindt zich vaak vlak naast u’. Combineer die twee, maak je eigen referenties en ervaringen, vallen en opstaan, en daar waar je er niet uit komt, vraag het aan iemand naast je waar je vertrouwen in hebt.

Het zoeken, vinden of hebben van motivatie …. Of je nu Systema als hobby wilt gaan beoefenen, de noodzaak ziet om jezelf, dierbaren, collega’s en anderen te kunnen beschermen of b.v. zelf les zou willen gaan geven … het hebben van een focus is goed, nu  het omzetten naar daden. Waarom wachten? Stop met uitstellen en smoezen verzinnen. Iets waarmaken, voelen dat je vaardigheden aangereikt krijgt die toepasbaar zijn geeft je energie. Zet alvast (kleine) stappen) in de richting van een hoger doel. Zoek een goede school, een instructeur die je aanvoelt en vakkundig is en een groep waar je je veilig bij voelt.

Veiligheid voor iedereen!

945393_700266906656974_1534379922_n