Try Out ‘Lazy Self Defence’

Agenda Try Out ‘Lazy Self Defence’

Systema Special Try Out 'Lazy Self Defence' met Jan Bloem

Zondag 20 maart 2016

tijdstip/ duur            11:00 – 14:00 uur

locatie                        Hengelo, judo school Haagsma Isaac da Costastraat

soort training           Binnen training (dojo; blote voeten of op sokken)

kosten                        vrijwillige eigen bijdrage        

Jan Bloem Acadamy & Mysafehouse zullen samen een Try Out organiseren voor een 'nieuw' concept; 'Lazy Self Defence'. Raymond en Jan willen jullie vragen om ons op deze dag te helpen deze methodiek (nader) vorm te geven.

Ik ben al langer bezig met het samenbrengen van dagelijkse houdingen, bewegingen en activiteiten naar 'zelfverdediging' … Je hoort en ziet het wel vaker bij een seminar of als topic, maar meestal is het maar een voorbeeldje of zijn het juist bewegingen die b.v. van dieren afstammen ... Deze lazy self defence methode leert je om je eigen bewegingsmogelijkheden, en vooral die, die je overdag achteloos vaak doet, om te zetten naar zelfverdediging.

Hoe vaak per dag open je een deur? Geef je iemand een hand? Ga je zitten en sta je op? Traplopen? Bukken, draaien, liggen, iets oppakken, klussen et cetera, voor zover dat al op een verantwoorde manier gaat…. Als we alleen al kijken naar dagelijkse houdingen; auto rijden, fietsen, gebruik telefoon. Allemaal houdingen die heel efficiënt en effectief in te zetten zijn binnen conflictsituaties.

Concreet kijken naar hoe iemand overdag beweegt, welke handelingen hij/zij verricht en dit kunnen omzetten naar zelfbescherming. Feitelijk heb je dan veel meer trainingsmomenten (zo niet de hele dag door), haal je de gemanipuleerde en soms geforceerde vechthoudingen er uit en zul je een vorm ontwikkelen die verborgen is, maar zeer efficiënt en effectief .... ;-). ‘Verborgen Intentie’. Tactisch straal je uit dat je in een ‘niet vechten modus’ zit, terwijl je wel actie bereid bent, en aldus een concreet alerte houding aanneemt.

Deze vorm van beschermen kan breed ingezet worden, ongeacht de al dan niet aanwezige achtergrond en/of ervaring in welke vechtvorm dan ook. Daarnaast zal het juist ook voor beginners, of binnen een cursus van een aantal weken, voor deelnemers zeer toegankelijk zijn. Zogenaamde ‘quick wins’ liggen voorhanden. Ervaren vechtsporters kunnen het als eye opener ervaren en vinden wellicht weer een stimulans om houdingen in hun eigen systeem om te zetten naar concrete praktische en toepasbare methodieken.

Mijn ervaring tot nu toe is dat juist ervaren vechtsporters het best moeilijk vinden om deze visie in hun manier van bewegen te combineren. Wellicht ‘te’ geconditioneerd? Te overtuigd van hoe het moet. Het is zeker niet mijn intentie om bestaande, soms eeuwenoude, vormen te bekritiseren. Aanvullend zijn, een andere invalshoek bieden….. ogen openen!

Op deze middag vragen we jullie medewerking om deze benadering van zelfverdediging nader uit te werken. Actief brainstormen, oefeningen meedoen, reflecties geven .... en ondertussen uiteraard zelf al veel kennis opdoen.

We vragen jullie alleen een kleine vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken .... nadere info locatie en exacte tijdstippen volgen !

Komen jullie meedoen?

Aanmelden voor deelname s.v.p.

Natuurlijk vind ik het leuk als je deelneemt aan deze special. Ik verheug me erop om je vaardigheden op dit onderwerp verder aan te scherpen. Wil je meedoen, geef je dan bij mij op tijdens de reguliere trainingen, via facebook of meld je aan via mijn mailadres info@mysafehouse.nl of raymond68@hotmail.nl

Vriendelijke groet, Raymond

 06-25102554 /  Facebook

MSH_Systemalogo's_keuze_Wit