Nieuwsoverzicht 1e helft 2016

Agenda Nieuwsoverzicht 1e helft 2016

Nieuwsoverzicht 1e helft 2016

Mysafehouse heeft zich in de eerste helft van 2016 professioneel goed ontwikkeld ....., en daar zijn we zeker nog niet mee 'klaar' (voor zover je daarover ooit zou kunnen spreken). Met een aantal ondernemingen zijn samenwerkingsverbanden aangegaan, mooie opdrachten zijn binnengehaald, ontwikkelingen binnen b.v. Systema en Beroepsweerbaarheid zijn en blijven gaande .... en nieuwe diensten worden ontwikkeld, wederom veelal in samenwerking met andere deskundigen.

Als ondernemer heb ik geleerd om niet alleen inside- out te denken maar veel meer outside-in. Niet zelf denken te weten wat (potentiële) klanten nodig hebben... luisteren, maatwerk leveren, diensten aldus aanpassen, inspelen op de actualiteit. Allemaal juist uitdagingen waar Mysafehouse voor staat en trots op is.

Binnen de Systema groep en zeker ook binnen een pilotgroep voor Uniformdiensten ontwikkelen we diensten, vaardigheden en houden we elkaar scherp. Meedenken, meedoen, opleiden, voorbereiden op de praktijk. Vanuit principes instructie geven in tactieken & technieken, werken naar een doelstelling. Met daarbinnen altijd 'IK' + de 'SITUATIE' als centrale poten. Overal blijkt deze visie inzetbaar en begrijpbaar voor de diverse cursisten. Mysafehouse staat voor toepasbare vaardigheden .. Voorkomen - Ontwikkelen - Handelen. 

Hieronder een opsomming van hetgeen Mysafehouse aan het ontwikkelen dan wel aan het uitrollen is;

 • Evaluatie en vervolg Train-de-Trainer opleiding Fysieke Weerbaarheid personeel ZGT, ziekenhuis Hengelo/Almelo; Zeer fijne samenwerking en dankbare reacties van deelnemers! Vanuit een internationale werkgroep die in Europa onderzoek doet naar veiligheid binnen de zorg kregen we de beoordeling 'Best Practise' .... !! Deze zomer instructiefilmpjes opnemen en voorbereidingen voor 2e instructiemoment in het najaar!
 • Luxe keuze; aankomend schooljaar structureel uren voor MBO te Amersfoort en/of ROC Enschede!
 • Voortzetting Opleiding Buitengewoon Opsporing Ambtenaren via MBO Amersfoort; op naar examen eind van het jaar
 • 'Lazy Self Defence'.... toegankelijke benadering van Zelfverdediging; 'Mijn' visie blijven uitwerken!
 • Tijd investeren in website, landing pagina's, promotie et cetera ... voortdurend onze aandacht
 • Beroepsweerbaarheid personeel Twentebad en Aquadrome; evaluatie en voortzetting in najaar!
 • In samenwerking met Training Center Twente voortzetting van training Boa's Twente 
 • Specials voor Systema organiseren; onlangs 'Pand betreden'. Na de zomer zeker een special met Jan Bloem en 'Care under danger'
 • 'Mystery Guest' voor steeds populairder wordende whatsapp buurtgroepen; Wat mag ik? Wat kan ik? Wat wil ik? ... op het moment dat je een verdachte situatie aantreft in je wijk en dit deelt binnen je groep? In samenwerking met een wijkagent in Enschede gaan we een pilot draaien na de zomervakantie!
 • Trainingen 'Beroepsweerbaarheid' diverse tankstations en middenstand
 • Beroepsweerbaarheid Deurwaarders 2e helft 2016 .... zgn. PE-punten voor eind dit jaar binnenhalen!!
 • First Aid under Danger; mooi samenwerkingsverband met Niek van reanimerendoejezo.nl !!
 • ......... en nog een paar zeer mooie samenwerkingsverbanden en wellicht opdrachten in het verschiet!!

 Ik zeg, lekker bezig. Drukke maanden gehad, mooie reviews gekregen. Stimuleert mij om op deze voet door te gaan. Met dank aan alle deelnemers, maar zeker aan degenen die dichtbij staan. Reflecties, aanmoedigingen, tips & trics. Ik hoop dat jullie me wakker blijven houden .... Thanx all!

Firstaidunderdangerlogo-Whatsapp

12190992_997301353624185_1558804796021364886_n