Mysafehouse Lab

Mysafehouse Lab

Mysafehouse lab

De professionele onderzoeksafdeling van Mysafehouse, MySafeLab, kan de dienstverlening van een onderneming beoordelen, onderzoeken en gericht ondersteunen. Volledig onafhankelijk door mensen uit de dagelijkse praktijk. Alle onderzoeken worden gecertificeerd en voorzien van een keurmerk.

Mysafehouse lab

vaardigheid LAB

Hoe goed werkt jouw organisatie en hoe goed zijn de medewerkers? Welke eisen stel je en maken ze dat daadwerkelijk waar? De expertise van medewerkers kun je op maat laten testen op een zogenaamd scenarioparcours. Op dit parcours worden de meest voorkomende praktijksituaties uitgezet en vervolgens onder realistische omstandigheden door medewerkers uitgevoerd. Factoren als stress en onzekerheid worden toegevoegd. Dit alles onder het toeziend oog van ervaren instructeurs met specifieke kennis van het vakgebied. Na het doorlopen van het scenarioparcours wordt het resultaat aan de deelnemers en de organisatie gerapporteerd. Wat ging goed? Wat verdient extra aandacht?

Het scenarioparcours haalt op realistische wijze de sterktes en zwaktes van medewerkers naar boven. Daarnaast blijven zij gemotiveerd en gedrild voor de dagelijkse praktijk die vaak een stuk minder weerbarstig is, maar waarin ze altijd voorbereid moeten zijn op het onbekende. Aan de hand van de bevindingen kan een opleidingsplan, individueel of als afdeling, opgesteld worden.

Voor wie?

Voor organisaties die aangeleerde vaardigheden en procedures willen testen in een soort realistische mogelijk, maar veilige setting.

materiaal LAB

De organisatie wil nieuwe materialen of (zelf beschermende) hulpmiddelen aanschaffen.

Of het gebruik van bestaande middelen testen en verbeteren. Hoe maak je een weloverwogen keuze? Wat is daadwerkelijk het beste? In het Materiaal LAB gaan deskundigen met het geselecteerde materiaal aan de slag. Niet met een microscoop, maar in de praktijk. De materialen worden uitgezet onder een objectieve en ter zake doende groep gebruikers. Daarbij wordt gekeken wat je er allemaal mee kunt en hoe je het breder kunt benutten waardoor de nieuwe of gedane aankoop maximaal rendeert. Er kan ook een lesprogramma ontwikkeld worden zodat medewerkers het maximale halen uit nieuwe of bestaande materialen of hulpmiddelen.

Voor wie?

Voor organisaties die reflectie willen op nieuw ontwikkelde of bestaande materialen.

Mystery guest LAB

Uw organisatie biedt beveiliging, dienstverlening of bijvoorbeeld zorg aan bedrijven en organisaties. Hoe goed zijn de medewerkers? Zijn ze scherp op de werkplek? Maken ze de gepromote kwaliteit naar de klanten ook waar? Met de inzet van Mystery guest LAB van Mysafehouse kun je dat testen. Deze dienst zal pas ingezet (kunnen) worden na goed overleg met de vragende organisatie. Afstemmen van wensen, maatwerk leveren aldus, is de kracht van Mysafehouse. Functiegericht worden medewerkers in de praktijk getest. Een getrainde Mystery guest komt onverwachts op bezoek en probeert de beveiliging of taken van de medewerker realistisch te omzeilen.

De alertheid van de medewerker(s) wordt een aantal keren getest in hun eigen omgeving. De beveiliger, of andere medewerker, kan al dan niet vooraf op de hoogte gesteld worden. Dit verhoogt de alertheid, maar ook de werkvreugde omdat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren waarvoor ze getraind zijn. Er volgt altijd een rapportage van onze bevindingen, inclusief verbeterpunten. We letten, altijd in overleg met u, op volgende vaardigheden;

  • klantgerichtheid en ontvangst van uw medewerker
  • tactisch optreden t.o.v. incident, klant of welke situatie dan ook
  • veiligheid van het object en/of uw eigen organisatie
  • kwaliteit van afhandelen van een incident (denk aan inbraakmelding, overlast, winkeldiefstal et cetera)
  • vriendelijkheid, alertheid, actie-bereidheid van uw medewerker of die van uw klant

Voor wie?

Voor organisaties die de kwaliteit van hun dienstverlening hoog hebben staan, maar feitelijk door outsourcing niet in staat zijn de kwaliteit van hun medewerkers van nabij te beoordelen. Organisaties die vanuit hun kwaliteitsbewustzijn de behoefte hebben tot professionalisering van medewerkers door middel van onafhankelijk onderbouwde bevindingen waarmee zij zich aantoonbaar kunnen onderscheiden van de concurrentie.

"Wie ’t oude respecteert om het nieuwe te verkennen zal zich blijven ontwikkelen"

 

Wilt u meer informatie over Mysafehouse lab?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?