Kleine ruimtes

Kleine ruimtes

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse - Kleine ruimtes

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs Mysafehouse – Kleine ruimtes

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van Mysafehouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema  kleine ruimtes

module                               optreden in horecagelegenheden of tijdens evenementen

module                               situaties bij een muur/steeg

module                               conflictensituaties op en rondom een trap

Thema kleine ruimtes

Je kunt beroepsmatig terechtkomen in conflictsituaties die zich afspelen in kleine ruimtes. Denk aan een caféruzie aan de bar, een aanhouding in een slaapkamer, uit de hand gelopen controle in een steegje etc. Niet zelden wordt een kleine ruimte gezien als een beperking. Maar het tegendeel is waar. In deze modules laten we zien dat je veel voordeel kunt halen uit een beperkte ruimte; wij geven de (on)mogelijkheden om je optreden veiliger te laten verlopen en te werken naar je doelstelling. We oefenen diverse situaties. Staand tegen een muur, zittend op een bank, liggend op de grond. De oefeningen worden zoveel mogelijk in real life settings gegeven.

Zie ook: aanhouden in kleine ruimtes!

Voor wie?

Deze modules zijn voor iedereen die tijdens de uitoefening van zijn/haar dienst in kleine ruimtes, zoals steegjes, gangen, woonkamers, kroegen etc. tewerkgesteld kunnen worden.

module               situaties bij een muur/steeg

Wat doe je als iemand je tegen een muur duwt, je vastpakt of wil slaan? Hoe benut je een muur in je zelfverdediging. Wat doe je, als je halfzittend op de grond, door meerdere tegenstanders geschopt en geslagen wordt? Heftige situaties die vragen om effectieve oplossingen. In deze module leer je tactisch positioneren en het gebruikte geweld te keren. Bij voorkeur trainen we in het tenue waarin je ook werkt. 

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               conflictensituaties op en rondom een trap

Je staat op een trap of loopt op een trap en wordt aangevallen. Je moet iemand aanhouden die op een trap loopt of staat. Een trap zal toch al een wankel evenwicht bieden. Wat doe je? In deze module leer je ‘op en rondom’ een trap jezelf in veiligheid te brengen en een agressor te weren, te fixeren, te controleren of aan te houden. Hoe omslachtig de situatie ook lijkt, er zijn voldoende mogelijkheden. Indien gewenst kan ook het transport van een (agressieve) verdachte meegenomen worden in deze module.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               optreden in horecagelegenheden of tijdens evenementen

Je moet kunnen optreden op plekken waar veel mensen aanwezig zijn. In een discotheek of evenement. Hoe moet jij jezelf, al dan niet met een collega, positioneren? Zodanig dat je zicht hebt op de omgeving en ook vluchtwegen in het vizier hebt. Hoe ga je te werk als je ruziënde groepen moet scheiden of een slachtoffer moet ontzetten in een massa mensen? Hoe beweeg je door mensenmassa’s? Ook als je iemand aangehouden hebt en af moet voeren? Hoe breng je mensenmassa’s in beweging? Hoe kun je meubilair gebruiken? Deze module trainen we bij voorkeur op locatie. De trainingen zijn realistisch.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

 

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?