Communicatie

Communicatie

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse -Communicatie

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs Mysafehouse – Communicatie

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van Mysafehouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema  communicatie: verbaal en non-verbaal & materieel

module                               conflicthantering verbaal & non-verbaal

module                               conflicthantering materieel

module                               conflicthantering fysieke aanval (zonder wapens)

module                               conflicthantering fysieke aanval (zonder wapens); meerdere agressor(s)

Thema communicatie: verbaal en non-verbaal                             

Welke gesprekstechnieken zijn er? Wat vertellen houdingen? In deze modules gaan we dieper in op de psyche van de mens en het lezen van een lichaam. Als je weet hoe en waar te kijken vertellen houdingen een omvangrijk verhaal waar je je voordeel mee kan doen. De meest herkenbare signalen worden in deze modules behandeld. Tevens leer je verbaal mensen sturen, mennen, dirigeren of gunstig stemmen in je eigen voordeel. Ook leer je grenzen stellen in een overzichtelijk stappenplan. Je ontmoet het effect van het combineren van stemgebruik, inhoudelijke boodschap en lichaamstaal. MySafeHouse begrijpt dat de achtergrond van professionals binnen de uniformdiensten altijd hulpverlenend zal zijn. Dat vormt ook het vertrekpunt van alle modules. Het verlenen van hulp aan de burger of je collega betekent het stellen van grenzen aan de agressor.

Voor wie?

Een ieder die beroepshalve in situaties terecht kan komen waar verbale en non-verbale communicatie het verschil kan maken en waarbij je zelf gebruik kunt maken van je omgeving, zodanig dat deze niet als gevaar tegen je gebruikt kan worden. Dat kan o.a. zijn tijdens huisbezoek als politieman, deurwaarder, maar ook als evenementbewaker of beveiliger bij de ingang van een winkel.

module               conflicthantering verbaal & non-verbaal

Hoe kun je verbaal en vooral ook non-verbaal een conflict de juiste richting opsturen? Bij enkelingen en groepen? In situaties waar alleen verontwaardiging en onbegrip heerst tot situaties die uit de hand dreigen te lopen door toenemende agressie van personen onder invloed van verdovende middelen of alcohol. In deze module maak je kennis met de vele mogelijkheden. Van het opbrengen van begrip voor stemverheffing, boosheid en schelden tot het stellen van grenzen aan beledigingen en bedreigingen. Middels een overzichtelijk stappenplan krijg je oplossingen aangereikt. Herkenbare houdingen aannemend en herkennend van de agressor(s). Aan het einde van de module wordt het geleerde in de praktijk gebracht aan de hand van een aantal scènes. Inclusief lesmateriaal.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               conflicthantering materieel

Het conflict loopt uit de hand en dreigt te escaleren. Het schelden en dreigen heeft een volgend stadium bereikt: gooien met spullen. Hoe ga je hier mee om? Hoe bescherm je jezelf, je collega’s of eventuele burgers? Welke posities en houdingen kun je aannemen waardoor je in staat blijft te communiceren en te handelen. In deze module krijg je een set principes aangereikt die je kunt gebruiken bij materiële conflicten in vele omstandigheden. Je leert reageren en positioneren. Je leert goederen te beschermen en te voorkomen dat (verdere) vernielingen aangericht worden. Zonder daarbij fysiek contact met de agressor te zoeken, daartoe staat de onderstaande module ter beschikking. Ook gaan we dieper in op de wetgeving. Is er sprake van een strafbaar feit? In hoeverre mag je optreden om goederen of personen te beschermen? Aan het einde van de module wordt het geleerde in de praktijk gebracht met een aantal scènes. Inclusief lesmateriaal.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               conflicthantering fysieke aanval (zonder wapens); 1 agressor

Het conflict escaleert en gaat hoger in de geweldspiraal. De agressor valt fysiek aan of wil gebruik gaan maken van voorwerpen om hem heen; vastpakken, duwen, trekken, slaan, schoppen, gooien met voorwerpen…. Hoe ga je daarmee om? Hoe sta je veilig, maar toch sterk? Hoe krijg je de agressor verbaal zover dat hij inziet dat hij te ver gaat? Hoe breng je een status quo aan in afwachting van hulp of tijdens het oproepen van hulp? Hoe houd je oog op je omgeving en straal je overwicht uit? Hoe breng ik mezelf of anderen in veiligheid of fixeer ik de door de agressor ingezette beweging in afwachting van hulp. In deze module maak je kennis met een aantal principes om veilig conflicten te controleren. Je leert veilig te staan en kijken. Zonder gevechtstechnieken en met weinig kracht stuur je de situatie in je voordeel. Je bent voorbereid op die momenten waarop fysieke agressie niet meer te stoppen is. Vanuit die fysieke aanval leer je om in veiligheid te komen. Het daadwerkelijk controleren, aanhouden etc. wordt in het thema ‘Aanhouden’ aangeboden.

 Module 1: enkele agressor zonder wapen

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               conflicthantering fysieke aanval (zonder wapens); meerdere agressor(s)

Als aanvulling op de module met 1 agressor gaan we hier verder in op de situatie waarbij meerder personen zich fysiek gaan richten naar jouw als professional, dan wel naar goederen in de omgeving die een gevaar voor jouw veiligheid kunnen vormen. Een stoel die door de kamer vliegt, een deur die tegen je aangeduwd wordt, je wordt over een tafel getrokken …. en dat terwijl er nog meer personen aanwezig zijn die al dan niet actief deelnemen aan deze stressvolle situatie. Wellicht kom je niet geheel ongeschonden uit deze situatie, wellicht had je dit nooit verwacht op jouw werkplek. Zoals in elke cursus EHBO of BHV gaat niets boven je eigen veiligheid, of je nu patiëntgericht, hulpverlenend of aanhoudingsgericht bent. Positioneren, overzicht houden, gebruik maken van je omgeving, houding en uitstraling is hetgeen je in de module aangereikt krijgt. Wie kan er niet mee te maken krijgen in de praktijk….? Deze module is te volgen na de module hiervoor genoemd, 1 agressor. Na overleg is er een combinatie te maken. Neem daarvoor contact op met MySafeHouse!

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

 

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?