Wat mag ik? – Mysafehouse

Blog Mysafehouse Wat mag ik? – Mysafehouse

Blog Mysafehouse – Wat mag ik?

Vaak krijg ik een vraag in de trend van 'mag ik die inbreker wel vastpakken of naar de grond trekken'? Oftewel vragen die te maken hebben met de Nederlandse wetgeving, in het kader van aanwenden van geweld. In gevallen waarin je als professional of als burger geweld ‘moet’ gebruiken (bij een aanhouding of ter verdediging (noodweer) van je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed, zal er sprake zijn van een spanningsveld tussen de volgende begrippen;

Bereidheid - Vaardigheid – Bevoegdheid – Veiligheid – Relativiteit

Binnen de trainingen van Mysafehouse zullen we vaak ingaan op de bereidheid om überhaupt op te gaan treden tegen agressie en geweld (in al haar schakeringen) en de vaardigheden die je daar aldus voor nodig zou kunnen hebben (sociale vaardigheden, lichaamstaal, technieken, tactieken en vooral principes). Op het moment dat je die gaat toepassen moet dat wel binnen je bevoegdheid vallen (zowel voor burgers als voor professionals). De keuze of je mag en kunt optreden zal ook altijd moeten afhangen van de vraag of het wel verstandig is om op te treden vanuit het oogpunt van ‘relativering’ (hoeveel energie moet ik steken in een diefstal van een kledingstuk met daar tegenover het gevaar dat de situatie uit de hand gaat lopen) en veel meer of je eigen of andermans veiligheid niet in het geding is. Het is nobel en het getuigt van moed dat je voor rechten op wilt komen, echter zal je eigen veiligheid altijd voorrang moeten hebben! 

Vaak, heel vaak, is de kern van trainingen, seminars, workshops die ik zelf ook volg, en geef,  de zogenaamde 'Wat kan ik?' - vraag. Men wil vaardigheden aangereikt krijgen in omgaan met geweld, beweging(vrijheid), technieken et cetera. En dat begrijp ik maar al te goed. M.b.t. vaardigheden aanreiken kunnen veel instructeurs een 'leven lang' kennis over dragen en 'scoren' met mooie bewegingen en uitvoeringen van demo's. Voor mij is het ook absoluut niet nodig dat we bij elke training, elke oefening, ook vragen of dit wel mag en of je dit überhaupt wel zou willen. Gewoon lekker doen, bewegen, fun hebben, leren en laten leren.

Wil je echter richting toepasbaarheid, en dat is waar Mysafehouse voor staat, dan zijn de onderstaande 3 vragen niet los van elkaar te koppelen. Op papier geduldig en eenvoudig, maar het blijkt elke keer weer dat de materie best complex is. Na het beantwoorden van onderstaande 3 kernvragen kom je feitelijk pas tot het overgaan tot actie, zeg maar tot de Wat doe ik? - vraag....... 

Binnen mijn trainingen, aan particulieren of professionals, komen feitelijk steeds drie vragen aan de orde;

  • Wat mag ik? (gaat over bevoegdheden, wettelijk kader, gedragscodes et cetera.)
  • Wat kan ik? (gaat over vaardigheid; principes, technieken en tactieken)
  • Wat wil ik? (Eigen veiligheid eerst, dan die van dierbaren en concreet werkend naar een doelstelling zoals beschermen, bevrijden, aanhouden, vluchtweg creëren et cetera.) waarbinnen ook het weerbaarheidscomponent (o.a. oplossingen zoeken buiten het fysieke deel om) en het kunnen relativeren van de situatie aan de orde komt (staat dat wat ik kan inzetten wel in verhouding tot de situatie waarin ik zit).

Zoals ik al aangaf zijn deze 3 vragen niet los te zien en zijn ze, zoals zovele begrippen en elementen aan elkaar geschakeld. Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel zijn nauw verbonden met de ‘Wat wil ik’ vraag …… de Wat mag ik? vraag is nauw verbonden met je functie, verantwoordelijkheid en ervaring et cetera…… Dan heb ik het nog niet over hoe je dan inschaalt binnen de geweldspiraal, of je in staat bent om te 'schakelen' en overzicht kunt houden. Vaste antwoorden zijn niet (altijd) te geven. Vaste vragen wel. Stel daarom gerust je vragen aan je leraar, en/of aan mij. Kennis over deze materie is een must zodra we het hebben over het aanreiken van vaardigheden in omgaan met geweld. De kern is dat je best mag optreden, in sommige gevallen zelfs moet optreden, maar dat je wel je koppie er bij moet houden .... 😉

Schild rondje MSH 72 dpi