Blog Mysafehouse; Zelfbescherming begint bij inzicht

Blog Mysafehouse Blog Mysafehouse; Zelfbescherming begint bij inzicht

Inzicht in het 'IK'

Blog Mysafehouse; Zelfbescherming begint bij inzicht

Ik begeleid regelmatig mensen individueel, of in kleine groepjes. Deze verzoeken komen regelmatig via scholen waar ik vaker lessen verzorg, via maatschappelijk werk of 'gewoon' vanuit mijn netwerk. Om uiteenlopende redenen kan het zijn dat mensen een gids nodig hebben in hun leven. Wanneer je niet lekker in je vel zit vanwege stress op je werk, als je slachtoffer bent geweest van een misdrijf, als je op zoek bent naar richting in je leven.... zijn zo maar wat voorbeelden. Wie ben ik om mensen te gidsen naar meer regie? Een ervaringsdeskundige die je een spiegel kan voorhouden. Niets meer en niets minder. Ik ben daarvoor heel erg gevoelig voor het zogenaamde 'klikken'. En dan gaat het me niet om achter de rug om praten, verklikken dus, maar om het vertrouwen dat er over en weer moet zijn in het er alles voor over hebben om het doel te halen wat we vooraf bespreken. Vertrouwen, inzet, spiegelen, confronteren, samenwerken en ondersteunen zijn sleutel woorden.

Als dit managen van je leven moeilijk blijkt te zijn, ga dan na of dat komt door gebrek aan aandacht voor jezelf. Als je niet, of nooit, de tijd hebt genomen om te analyseren hoe je je leven het liefst zou inrichten, heb je misschien nooit vastgesteld waar je sterke kanten liggen. Misschien heb je nog niet de balans opgemaakt van je situatie of heb je nog niet bepaald welke verantwoordelijkheden je wel of niet wilt nemen. Als je jezelf beter wilt leren begrijpen moet je daar de tijd voor nemen. Alleen maar wensen dat er iets moet gaan gebeuren is een mooi begin, maar naar mijn bescheiden mening niet voldoende. Jij bent zelf de enige persoon die kan bepalen wat je denkt en hoe je je wilt gedragen. Je beschikt over het vermogen om positief te denken. Dat is een keuze. De voordelen daarvan komen jezelf ten goede. Het is allemaal aan jou! Je moet je ook realiseren dat jouw gedrag van invloed is op anderen. Als je niet lekker in je vel zit zorg je misschien niet goed genoeg voor jezelf. Actie ondernemen en iets gaan doen wat je altijd al hebt willen doen kan uitkomst bieden. Kies dan voor een positieve benadering. Je situatie mag dan wellicht niet fijn zijn op dit moment. Samen kunnen we er voor kiezen om daar wat aan te doen. Ik, en zo zijn er velen, kunnen je helpen. Met maar weinig mensen om je heen zul je echter die 'klik' hebben. Een voorwaarde om elkaar te helpen. Als je iemand ontmoet die je kan en wil helpen dan is dat een kans. Mijn advies is; probeer deze zo goed mogelijk te benutten. 

Er zijn drie niveaus waarop zich kansen, maar ook problemen, voordoen. De zuilen privé, werk en hobby. Het lijkt soms wel jongleren om deze in balans te houden, te krijgen. Realisme is dat dit ons lang niet altijd lukt, mij niet in ieder geval. Zeker in het verleden niet. Energie verdelen, prioriteiten stellen, relativeren .... tijd voor jezelf over zien te houden en rustig kunnen nagaan over hoe je je leven hebt ingericht en hoe je dat vanaf nu wilt doen. Een coach, gids of hoe je het ook wilt noemen kan je helpen om die regie weer te pakken. Hulp nodig hebben en daarom vragen getuigt van inzicht in je 'IK' ... vaak stap 1. Werken aan een doel in je leven. Een soort plan van aanpak maken. Ik weet best dat juist het geen doel hebben heerlijk kan zijn. Niet altijd willen presteren, moeten .... Helemaal mee eens. Er zijn echter momenten waarop je bewust de regie moet pakken. Tempo vertragen, goed inschatten waar je je op dat moment bevindt en waar je het liefst zou willen zijn. Er bestaat geen enkele situatie die niet kan worden verbeterd. En het is nooit het verkeerde moment om daar voor te kiezen. 

Zelfbescherming houdt in dat je weet hoe je in het algemeen de dingen wilt aanpakken. Vast kunnen stellen onder welke omstandigheden je het best functioneert. Als je je voorkeuren kent weet je ook waar je je het beste op kunt concentreren en wat je zo mogelijk dient te vermijden. In mijn (individuele) begeleidingen maak ik daartoe gebruik van 'mijn' werkmodel van 6 universele fundamentele principes; Ademhaling, (ont)Spanning, Bewegen, Houding, Weerbaarheid en Zelfverdediging. 'IK' & de Situatie staan daarin altijd centraal. Inzichten, oefeningen en parallellen uit deze aan elkaar verbonden principes helpen mij persoonlijk en vaak ook degenen waarvoor ik een gids mag zijn. Hoe doe je dat dan Raymond? Hoe koppel je doelen als 'voor jezelf op durven komen', 'richting zoeken en nemen in je leven' of 'grenzen kunnen stellen' aan al deze principes?

Als je daar echt interesse in hebt neem dan contact op (info@mysafehouse.nl) . Ik kan je bijvoorbeeld een cyclus van oefeningen doorsturen die ik soms gebruik om de deelnemer tot zelfinzicht te laten komen. Geen hocus pocus ... geen uitgemolken zweverig verhaal .... realistische hulp. Een reflectie van mijzelf, een reflectie van Mysafehouse! Bedankt voor het lezen van dit blog!

Help