Blog Mysafehouse; Natuurlijk bewegen … ?

Blog Mysafehouse Blog Mysafehouse; Natuurlijk bewegen … ?

Blog Mysafehouse; Natuurlijk bewegen ... ?

Er zijn veel vormen van bewegen die niets met sporten te maken hebben, laat staan met  beelden die mensen vaak hebben van hoe je moet bewegen als ‘vechtsporter’; men is geïndoctrineerd door opdringende beelden vanuit b.v. wedstrijdvormen, films en demonstraties. Veel vechtvormen claimen dat ze natuurlijk bewegen en nemen daarbij houdingen en bewegingen aan uit het dierenrijk. Systema Mysafehouse gaat uit van het natuurlijk bewegingsmechanisme van de mens. Kijk bijvoorbeeld. alleen al eens naar de stand van onze armen; indien ze ontspannen langs het lichaam hangen zijn ze ligt gebogen, zodra je de hand omhoog brengt, alsof je iemand een hand geeft (wat al energie genereert) en dan iets naar binnen draait creëer je een soort schild. Binnen het Ninpo Tai-jutsu hebben ze een houding die ook vertaald vanuit het Japans ‘schildhouding’ betekend. Een wat opzichtige, duidelijk aanwezige defensieve houding, die echter wel zeer functioneel is.

Binnen het Systema hanteer ik die houding, echter op een meer ontspannen manier, alsof je van nature langs iemand loopt en een buffer tussen hem/haar en jezelf aanhoud. Organisch van aard; ontstaan vanuit de functionaliteiten van het bewegen van het menselijk lichaam, als vanzelfsprekend samenvallend met alle bewegingen die we in ons dagelijks leven ook al toepassen. Denk daarbij aan bewegingen als tillen, bukken, draaien, een hand geven, gaan liggen, opstaan, oppakken, duwen, gaan zitten, lopen etc. Allemaal natuurlijke bewegingen die we omzetten naar functionele conflicthandelingen en/of houdingen. Daarbij is het ook functioneel om deze dagelijkse bewegingen visualiserend om te zetten binnen een fysiek conflict. Omzetten naar keuzemomenten, omzetten naar oplossingen. Visualiseren kun je dagelijks doen door even een moment te gaan rusten (is wat anders dan slapen), sommigen noemen het mediteren. Je gaat even aan de binnenkant van je hersenen kijken en programmeert zo je eigen natuurlijke bewegingen binnen situaties die je hebt meegemaakt, scenario’s tijdens de training, fragmenten van film of tv….zonder dat je er een heldenverhaal van maakt.

Het is juist zaak om zodanig te bewegen dat het zo min mogelijk energie kost, zo min mogelijk uiterlijk vertoon heeft, doch zo effectief mogelijk is. Efficiënt dus! Van veel handelingen in je dagelijks leven kun je jouw eigen conflicthantering workout maken. Zonder dat je daarbij paranoia hoeft te worden en elke situatie als bedreiging ziet, kun je middels visualisering en het bewust daadwerkelijk omzetten van dagelijkse houdingen, bijvoorbeeld in het huishouden, werken in de tuin et cetera naar bruikbare houdingen in toekomstige conflicten, grote vorderingen maken in je vaardigheidsniveau.

‘Je dagelijkse houdingen worden je vechthoudingen, en je vechthoudingen worden je dagelijkse houdingen’.

My Safe Coach