Beschermen en bevrijden van personen

Beschermen en bevrijden van personen

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse - Beschermen en bevrijden van personen

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs Mysafehouse – Beschermen en bevrijden van personen

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van Mysafehouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema  beschermen en bevrijden van personen

module                               Positioneren, omgeving scannen + in beweging blijven

module                               Positioneren rondom + in- en uitstappen auto

module                               door en langs mensenmassa (begeleiden, vluchten)

module                               beschermen tegen opdringerig gedrag

module                               beschermen tegen ongewapende aanval

module                               beschermen tegen gewapende aanval (slag- en steekwapen)

module                               bevrijden van een VIP / Collega

module                               gewonde (vip/collega) afvoeren

Thema beschermen en bevrijden van personen

Je bent professioneel verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen. Je moet anderen beschermen, beveiligen of bevrijden zonder je eigen veiligheid uit het oog te verliezen.

Dat kan zijn als professioneel persoonsbeveiliger of politieman tijdens een evenement. Of je moet een ‘vip’ begeleiden. Hoe doe je dat? Hoe kun je iemand beschermen en gelijktijdig door een opdringerige mensenmassa sturen en bewegen? Met zachte hand en als het moet meer dwingend of zelfs geforceerd. Hoe scan je vooraf een ruimte? Wat zijn doorgangen en veilige plekken? Hoe schep je ruimte zodat je VIP vrij baan heeft en normaal kan voortbewegen? Ook bij een zeer drukke gelegenheid. Hoe treedt je op tegen opdringerige of zelfs agressieve aanwezigen? Hoe bevrijd je iemand? Hoe waarborg je ook jouw eigen veiligheid en voorkom je een escalatie bij dreigende situaties. In deze modules leer je alle facetten van beschermen en bevrijden van personen.

Voor wie?

Deze modules zijn voor iedereen die professioneel verantwoordelijk is voor de veiligheid van een meerdere, collega, vip etc.

module                               Positioneren, omgeving scannen + in beweging blijven

Hoe kun je vanuit een natuurlijke houding jezelf en degene die je beschermt veilig positioneren? Wat is de kracht van werken vanuit formaties? Welke formaties zijn dat?

Hoe manoeuvreer je degene die je beschermt zonder te forceren. Hoe maak je gebruik van de mechanismen van het menselijk lichaam om iemand in beweging te krijgen en te houden?

Hoe scan je onzichtbaar een omgeving en waar moet je rekening mee houden? In deze module maak je kennis met de facetten van positioneren, omgeving scannen en in beweging blijven. Er wordt basaal ingegaan op de theorie en vervolgens vooral veel geoefend en gedaan.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               Positioneren rondom + in- en uitstappen auto

Hoe gebruik je een (dienst)voertuig bij het beschermen en bevrijden van personen? In welke volgorde stappen jij, en degene die je beschermt, in of uit een voertuig? Waar ga je bij voorkeur staan en waarom? Wat doe je in geval van een noodsituatie?. Hoe kun je overzicht houden terwijl je snel in en uitstapt? Op welke manieren kun je een stilstaand voertuig gebruiken bij je bescherming? In deze module ga je dit soort situaties oefenen. Deze module is vooral veel doen. Je leert principes voor de meest uiteenlopende situaties.

Wij adviseren om hiervoor genoemde module eerst te volgen.

ZIE OOK: thema voertuigen

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               door en langs mensenmassa (begeleiden, vluchten)

Het beschermen van personen speelt zich vaak af op druk bezochte plekken. Evenementen, officiële openingen, demonstraties etc. In deze module leer je bewegen en begeleiden in mensenmassa’s. Op een rustige onopvallende wijze als het kan of  versneld bij het uitbreken van paniek. Op zoek naar een veilige plek leer je, indien nodig, geforceerd ruimte maken in een mensenmassa. Je leert degene die je beschermt mee te nemen of te manoeuvreren door een groep mensen die stilstaat, in beweging is of in paniek verkeert (ontruiming).

Je leert handelingen die bewust sturen en waarmee je zo min mogelijk reactie uitlokt van je omgeving of degene geforceerd aan de kant plaatst. De module bevat een blok theorie met principes waarna we aan de slag gaan.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               beschermen tegen opdringerig gedrag

Degene die je beschermt wordt lastig gevallen door opdringerige omstanders. Dat kan met goede bedoelingen zijn omdat ze een handtekening najagen, maar het kan ook met minder goede bedoelingen zijn. Ze worden dreigend of handtastelijk. Hoe ga je daarmee om? Hoe handel je en toon je een grens of zet je stil? Op welke manier kun je opdringerig gedrag afwenden en gelijktijdig je VIP in veiligheid brengen? In deze module leer je om te gaan met opdringerig gedrag. Je leert gebruik te maken van het bewegingsmechanisme van het menselijk lichaam. Jij stuurt en begeleidt jouw VIP langs opdringerige omstanders, zonder dat je provoceert of uitlokt. Professioneel, klantvriendelijk, beschermend en onzichtbaar alert op escalatie!

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               beschermen tegen ongewapende aanval

De situatie waarin jij en je VIP zich bevinden is grimmig. De escalatie is gestart en ‘jullie’ willen weg. Degene die je beschermt wordt ineens door een of meerdere agressors aangevallen; vastpakken, duwen, slaan, schoppen, gooien van voorwerpen etc. In deze module leer je voorkomen dat deze aanvallen je ‘vip’ raken. Je positioneert jezelf en je vip zodanig dat je voordeel hebt. Ondertussen doe je veel noodzakelijke dingen tegelijk. Een taakverdeling met je collega of binnen je team is essentieel. Je ontwijkt en pareert aanvallen en je houdt overzicht. Je moet echter ook rekening houden met omstanders die wellicht niets met de situatie te maken hebben. In deze module leer je hoe je aanvallen op jouw VIP doeltreffend kunt ontzenuwen. Hoe kun je iemand stoppen terwijl je de situatie onder controle houdt. Proportioneel, subsidiair en praktisch toepasbaar.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               beschermen tegen gewapende aanval (slag- en steekwapen)

Deze module is een aanvulling op ongewapende aanvallen. Je zult zien dat de aangeleerde positionering, houding en de principes ook werken bij aanvallen met b.v. een stoel, stok, mes of schroevendraaier. Het gevaar is alleen groter en stresshantering wordt belangrijker. Je leert in deze module aanvullende vaardigheden die binnen deze fase van geweldsaanwending oproepbaar en inzetbaar zijn. Hoe hoger het gevaar en de dreiging, hoe hoger je instapt in de geweldsspiraal. Heb je vanuit je functie, geweldsmiddelen voorhanden, dan leer je deze passend gebruiken.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               bevrijden van een VIP / Collega

Het is niet gelukt om contact tussen jouw VIP en agressors te voorkomen. De VIP wordt vastgepakt en er wordt geslagen en geschopt. Of je VIP ligt al op de grond. Wat nu? Hoe kun je beschermend vanuit je taak en functie doeltreffend handelen? Je leert ruimte maken, bevrijden, fixeren en te controleren. Ook leer je welke formatie je aan kunt nemen nadat je degene bevrijd hebt of terwijl collega’s bezig zijn met bevrijden. Deze module laat zien dat je zonder complexe technieken zeer professioneel kunt optreden. Een must voor iedereen die in dergelijke situaties terecht kan komen.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module                               gewonde (vip/collega) afvoeren

Degene die je wilt beschermen of een collega ligt gewond op de grond; hij/zij is geraakt door een steen, heeft een trap gehad, is gestoken of heeft zelfs een schotwond. Een uitzonderlijk stressvolle situatie waarbij je zo snel mogelijk hulp moet verlenen. Hoe ga je te werk? Medische zorg is vereist en vervolgaanvallen kunnen plaatsvinden. Moet je de VIP transporteren, of de situatie bevriezen in afwachting van hulp? Hoe doe je dat?

In deze module zullen we summier ingaan op de medische zorg en uiteraard veel meer ingaan op je positie, transporteren of in veiligheid brengen van je VIP of collega.

De gewonde moet het gevoel hebben en zien dat jij er voor of hem/haar bent. Ook hier geldt eigen veiligheid voor alles. Als jij niet veilig bent, valt er ook niet meer te helpen.  Welke technieken zijn er om rust te bewaren en overzicht te houden? Hoe blijf je gebruik maken van je communicatiemiddelen?.Met welke vaardigheden zet je de situatie naar je hand? Dit soort situaties hoop je niet (vaak) mee te maken, maar de praktijk toont helaas dat je er wel op voorbereid moet zijn. In deze module leer je wat je kunt en moet doen!

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

 

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?