Agressietraining deurwaarders en incassobureau’s

Agressietraining deurwaarders en incassobureau’s

Agressietraining deurwaarders en incassobureau's

In deze modules heeft Mysafehouse een viertal agressietrainingen ontwikkeld ter bevordering van de vakbekwaamheid die inspelen op situaties waarin deurwaarders terecht  kunnen komen. Tijdens deze trainingen leer je een veilige houding en positie aan te nemen. Voor elk level van Mysafehouse worden PE-opleidingspunten toegekend!

 

Modules agressietraining deurwaarders en incassobureau’s

Leer omgaan met geweld en agressie in uw praktijk;

Reactie n.a.v. een training; "Graag gedaan! Ook wij hebben het zonder uitzondering naar onze zin gehad. Ik heb nu 80% van de evaluatieformulieren binnen en je score als docent  blijft onverminderd een 8 of hoger. Zeer positief dus. Ook dank namens ons voor de leerzame training!"

Raak je bewust van de (on-)mogelijkheden van de ruimte waarin je bent. Maak gebruik van de middelen die je, meestal, toch al bij je hebt om veiliger te kunnen werken. Bij voorkeur zo min mogelijk fysiek contact, tenzij dit ondersteunend is aan je doel om jezelf in veiligheid te brengen. Agressietrainingen, zelfverdediging genaamd 'Beroepsweerbaarheid' voor deurwaarders en incassobureaus; Toegesneden op de praktijk van deurwaarders en aanverwante beroepsgroepen.

Deze modules 'Agressietrainingen' van Mysafehouse voldoen aan de in het reglement van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)  omschreven criteria voor permanente educatie. Voor elke dienst (van 2 uur) worden 2 zogenaamde KBvG-punten verkregen.
Een minimale deelname van 2 cursisten heeft de voorkeur. De trainingen worden bij voorkeur 'in company' gegeven.

http://www.kbvg.nl/

'Beroepsweerbaarheid' / Zelfverdediging voor deurwaarders is opgedeeld in 4 levels van elk 2 uur (= 2 PE-punten):

  • Level A; Positioneren / Houding / Vrije weg creëren
  • Level B; Verbale en Fysieke aanval
  •  Level C; Controle technieken en fixeren
  • Level D; Voertuig; positioneren en aangevallen worden in of nabij een voertuig

Level A: Werken in kleine ruimtes; Positioneren / Houding / Vrije weg creëren
Je kunt als deurwaarder beroepsmatig terechtkomen in conflictsituaties die zich afspelen in kleine ruimtes. Denk aan een bewoner die je in zijn woning de deur uit wil werken, of iemand die je in een smalle gang te lijf wil gaan omdat het hem (of haar) na een beslaglegging allemaal te veel is geworden. Niet zelden wordt een kleine ruimte gezien als een beperking. Maar het tegendeel is waar. In deze modules laten we zien dat je veel voordeel kunt halen uit een beperkte ruimte; wij geven de (on)mogelijkheden om je optreden veiliger te laten verlopen en te werken naar je doelstelling; voor deurwaarders zal dat wellicht veelal zijn het zoeken naar een vluchtweg en/of bescherming zoeken teneinde alarm te kunnen slaan. Het overbruggen van tijd alvorens die hulpdiensten ter plaatse zullen zijn kan een doel op zich zijn. Leren positioneren, zonder (veel) in te gaan op de fysieke aanval zelf. We oefenen diverse situaties. Staand tegen een muur, zittend op een bank, lopend op een trap. De oefeningen worden zoveel mogelijk in real life settings gegeven. Een onmisbare basis van agressietraining deurwaarders voor uw werkveld, vandaar level A!

Level B: Conflicthantering en agressietraining verbale en fysieke aanval
Positioneren, zoals in de voorgaande cursus beschreven, blijft altijd een belangrijk onderdeel in een conflict. Niet altijd echter kun je voorkomen dat je fysiek aangevallen wordt. Het conflict escaleert en gaat hoger in de geweldspiraal. De agressor valt fysiek aan of wil gebruik gaan maken van voorwerpen om hem heen; vastpakken, duwen, trekken, slaan, schoppen, gooien met voorwerpen…. Hoe ga je daarmee om? Hoe sta je veilig, maar toch sterk? Hoe krijg je de agressor verbaal zover dat hij inziet dat hij te ver gaat? Hoe breng je een status quo aan in afwachting van hulp of tijdens het oproepen van hulp? Hoe houd je oog op je omgeving en straal je overwicht uit? Hoe breng ik mezelf of anderen in veiligheid of fixeer ik de door de agressor ingezette beweging in afwachting van hulp.
In deze module agressietraining deurwaarders maak je kennis met een aantal universele principes om veilig conflicten te controleren. Je leert veilig te staan en kijken. Zonder complexe gevechtstechnieken en met weinig kracht stuur je de situatie in je voordeel. Je bent voorbereid op die momenten waarop fysieke agressie niet meer te stoppen is. Vanuit die fysieke aanval leer je om in veiligheid te komen. Het daadwerkelijk controleren, aanhouden etc. wordt in het thema ‘Controle technieken en fixeren’ aangeboden.

Level C: Controle technieken en fixeren
Je werkt als deurwaarder vaak alleen. Een situatie loopt zodanig uit de hand dat je niet meer een vluchtweg kunt vinden en dat je over wilt, of moet, gaan tot het onder controle krijgen van de agressor. Het kan zijn dat kleine kinderen die in de woning aanwezig zijn beschermd moeten worden ……
Je wilt overzicht creëren in afwachting van hulp. Maar je wordt belemmerd. Je arm wordt vast gepakt en je bewegingsruimte wordt beperkt of je loopt concreet gevaar. Op zo’n moment kunnen controletechnieken het verschil maken en helpen. Hoe doe je dat? Praktische technieken, die je proportioneel kunt inzetten; indien nodig met extra beweging, kracht of een afleiding. Welke positie neem je in, hoe breng je iemand zonder onnodige kracht uit balans? Wat doe je daarna? In deze module agressietraining level C leer je technieken en principes die je proportioneel inzet. Je creëert een overzichtelijke situatie waarin je communicatiemiddelen kunt gebruiken, omstanders op afstand kunt houden en de agressor concreet kunt fixeren.

Level D: Voertuig; positioneren en aangevallen worden in of nabij een voertuig
Als deurwaarder kom je vaak met een voertuig naar een debiteur. Bij aankomst, of juist bij het verlaten van de locatie kan het voorkomen dat een debiteur verbale of fysieke agressie vertoond. Stel je wordt als bestuurder of bijrijder aangevallen door een agressor in of rondom het voertuig. Hoe handel je? Hoe positioneer je jezelf? Met welke principes zet je de aanval om in een doeltreffende en fixerende verdediging? Hoe kun je veilig het voertuig verlaten terwijl je de aanvaller onder controle houdt. Wat heeft het voertuig je te bieden in de verdediging? Waar kun je gebruik van maken? In deze module agressietraining level D leer je universele principes toe te passen. Indien nodig maak je gebruik van het voertuig en of wat je in je voertuig hebt liggen. Er wordt met echte voertuigen geoefend.

Wilt u meer informatie over de modules specifiek voor deurwaarders en aanverwante beroepen?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?