Aanhouden

Aanhouden

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse - Aanhouden

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs Mysafehouse – Aanhouden

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van Mysafehouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema  aanhouden en/of fixeren met en zonder handboeien

module                               halt toeroepen, fixeren en controleren              

                                             (verdachte biedt geen tegenstand, maar wil doorlopen of pleegt zgn. passief verzet)

module                                halt toeroepen, fixeren en controleren           

                                             (verdachte biedt tegenstand)

module                                halt toeroepen, fixeren en controleren              

                                              (verdachte valt aan)

module                                fixeren en boeien in kleine ruimtes      

                                              (verdachte biedt geen tegenstand, maar wil weg komen of pleegt zgn. passief verzet)

module                                fixeren en boeien in kleine ruimtes      

                                              (verdachte biedt tegenstand

module                                fixeren en boeien in kleine ruimtes      

                                             (verdachte valt aan)

module                                aanhouden in kleine ruimtes

                                             (zelf initiatief tot aanhouden)

Thema aanhouden met en zonder handboeien

Hoe roep je mensen een halt toe? Hoe hou je mensen aan? Wat mag je wetmatig doen en wat niet? Wat doe je met mensen die weerstand bieden of aanvallen? Hoe kun je een aangehouden persoon doelmatig fixeren en controleren (zonder transportboeien) in afwachting van hulp of vervoer. Hoe breng je onder de meest voorkomende omstandigheden transportboeien aan? In deze modules leer je hoe. Daarbij kijken we altijd naar de keuzes tussen actiebereidheid, vaardigheid tot handelen, bevoegdheid, eigen veiligheid en andermans veiligheid en of hetgeen je inzet ook in verhouding staat tot het voorval.

De modules kunnen afgestemd worden op solo werken, of samenwerken met een collega of collega’s.

Voor wie?

Een ieder die beroepsmatig of als privépersoon, in aanraking komt met situaties waarin overgegaan kan worden tot aanhouden van een verdachte.

module               halt toeroepen, fixeren en controleren             

(verdachte biedt geen tegenstand, maar wil doorlopen of pleegt zgn. passief verzet)

Als toezichthouder zie je dat iemand een autospiegel vernielt. Als beveiliger wordt je gewezen op een winkeldief. Privé zie je dat een verdachte uit je schuur komt lopen met jouw eigendommen in de hand. Allemaal situaties waarin je volgens de Nederlandse wet mag overgaan tot aanhouden. In deze module zoomen we eerst in op de wet. Wat mag je allemaal doen? Wanneer mag je aanhouden en evt. goederen in beslag nemen? Daarna gaan we praktisch aan de slag. Je leert iemand de vluchtweg belemmeren en hem of haar een halt toe te roepen. In deze module is de verdachte niet agressief, maar ook niet van plan te blijven staan. Wat kan je doen om hem op de plaats te houden in afwachting van hulp? Verbaal en fysiek. In deze module geen ingewikkelde opbrenggrepen of iets dergelijks, maar snel inzetbare praktische vaardigheden.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               halt toeroepen, fixeren en controleren             

(verdachte biedt tegenstand)

Je ziet hoe een agressieveling zonder enige aanleiding iemand vol op het gezicht slaat. Je wilt dat beëindigen en de agressor rechtmatig aanhouden. Op het moment dat je de agressor aanroept en vastpakt probeert hij zich los te rukken en maakt slaande bewegingen naar je.

In deze module, die in het verlengde ligt van de voorgaande module (geen weerstand, passief verzet), pas je gedoseerd geweld toe. Noodzakelijk om de tegenwerkende verdachte vast te zetten en te controleren. Dat controleren kun je op vele manieren. Natuurlijk afhankelijk van de situatie. Hoe controleer je iemand staand, tegen de muur, zittend of liggend op de grond?

Het doel is het met zo min mogelijk geweld de verdachte te fixeren en controleren in afwachting van hulp. Daarbij moet je nog wel de mogelijkheid hebben om hulp in te roepen, ook als je alleen werkt. Een vrije hand dus. Binnen elke fase van het conflict leer je overzicht houden en keuzes maken. Je weet ook nu wat wetmatig wel en niet mag. Je treedt met zelfvertrouwen op omdat je weet wat je doet. Dat straalt gezag uit. Deze module is afzonderlijk te volgen, maar wij adviseren om bovenstaande module eerst te volgen.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten  € 40,-

module               halt toeroepen, fixeren en controleren             

(verdachte valt aan)

In tegenstelling tot de eerste twee modules kiest de verdachte nu om je pro-actief aan te vallen. Dat kan een inbreker zijn die zijn vluchtweg wil veiligstellen maar ook een doorgedraaide horecabezoeker die zojuist een café is uitgezet wegens wangedrag en nu zijn agressie op jou botviert. In deze module leer je hoe je moet uitwijken en je tegelijkertijd zo positioneert dat je voordeel hebt ten opzichte van de verdachte. Je leert hoe je moet vastpakken en vastpinnen. Je leert gecontroleerd de verdachte in bedwang houden. Tegen een muur op de grond of wat uitkomt. Je hebt ook nog een hand vrij om eventueel hulp in te roepen. Je fixeert tot hulp komt. Daarbij  leer je ook overzicht houden omdat het niet de eerste keer zal zijn dat omstanders zich er mee bemoeien of dat de verdachte toch niet alleen is. Je hoeft niet te wachten totdat je zelf vastgepakt of geslagen wordt, maar uiteraard ga je zelf niet als een ‘blinde’ te keer. In deze module leer op te treden zoals het kan, mag en moet. Deze module is afzonderlijk te volgen, maar wij adviseren om eerst de twee bovenstaande modules eerst te volgen.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               fixeren en boeien in kleine ruimtes    

(verdachte biedt geen tegenstand, maar wil weg komen of pleegt zgn. passief verzet)

Je transportboeien zijn als geweldsmiddel aangeduid. Wil je een verdachte de boeien omdoen dan moet de situatie daar ook naar zijn. In deze module behandelen we kort en bondig de wetskennis m.b.t. aanhouden en geweldsaanwending. Waarschijnlijk is het een opfrissing. Daarna gaan we praktisch aan de slag. De verdachte is aangetroffen in een kleine ruimte; verscholen in bijvoorbeeld een kast of zittend in een auto. Er is geen verzet maar, ook niet het voornemen mee te gaan. Feitelijk zogenaamd passief verzet. Verbaal ben je duidelijk genoeg geweest, maar toch is er geen medewerking. Vluchtgevaar is aanwezig vandaar dat je kiest om de boeien te gebruiken. De verdachte moet je eerst zodanig fixeren en manoeuvreren dat je in een beperkte ruimte de boeien ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Je leert tijdens de hele cyclus van aanhouden en boeien overzicht houden.

Hoe positioneer je jezelf het beste en hoe kan je met gematigd geweld de verdachte boeien, vervolgens op laten staan en transporteren? Ook via een trap. In deze module leer je het!

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               fixeren en boeien in kleine ruimtes    

(verdachte biedt tegenstand)

Je hebt een inbraakmelding gehad, doorzoekt het pand en treft de verdachte aan in het toilet. Duidelijk niet van plan zich te laten pakken en je wordt aan de kant geduwd. Tijdens een stapavond zie je twee vechtende mannen in een smalle steeg. Je rent er naar toe en haalt de twee uit elkaar. Dat wordt niet geaccepteerd en één van de twee verdachten richt zijn woede meteen op jou en rukt zich los. Naast de vaardigheid om een verdachte in zo’n situatie te fixeren, vast te zetten en over te gaan tot boeien leer je daarnaast om overzicht te houden en een hand vrij te hebben om je communicatiemiddelen te gebruiken. Ook moet je weten welke geweldsmiddelen je het beste kan kiezen. Transportboeien, wapenstok, peperspray of eventueel een vuurwapen? Je leert je zodanig op te stellen dat je voordeel hebt van de compacte ruimte waarin je je bevindt. Deze module is afzonderlijk te volgen, wij adviseren echter om eerst de bovenste module binnen dit thema te volgen.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               fixeren en boeien in kleine ruimtes    

(verdachte valt aan)

Na een alarmering tref je de verdachte aan in een kleine ruimte. De verdachte wacht niet af, maar valt je aan. Wat doe je? Welke hulpmiddelen tref je aan in de kleine ruimte. Wat kun je ermee? Wanneer ga je zelf over tot geweld? Te lang afwachten kan funest zijn, maar op welk moment sla jij gedoseerd toe en hoe? Hoe krijg je de boel onder controle? Hoe helpt een stoel, bureautafel of deurpost daarbij? Hoe krijg je in dit plotselinge tumult controle en behoud je ook nog oog voor evt. bewijsmateriaal dat veilig gesteld moet worden. Je leert professioneel, accuraat en adequaat op te treden. Gebruikmakend van je eigen vaardigheden en wisselende omgevingsfactoren. Deze module is afzonderlijk te volgen, maar wij adviseren echter om de eerste twee modules binnen dit thema eerst te volgen.

Blok van 3 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 72,50

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 65,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 60,-

module               aanhouden in kleine ruimtes

zelf initiatief tot aanhouden

Als beveiliger loop je een routineronde door een kantoorcomplex. In de keuken hoor je plotseling gerommel, kennelijk heeft iemand zich laten insluiten. Als politie moet je iemand aanhouden die zich verschanst heeft in het berghok op zolder. In het toilet van een horeca gelegenheid heeft een doorgedraaid persoon zich opgesloten en weigert eruit te komen? Hoe ga je te werk? In deze module leer je hoe je ruimtes veilig benadert en betreedt. Je leert tactieken, technieken en principes om de verdachte te verrassen. Vanuit beweging leer je vastpakken, fixeren en controleren. Passend bij de geweldsspiraal van die situatie en met je eigen veiligheid in het achterhoofd. In deze module leer je de principes. Deze module valt zeer goed te combineren met de overige modules die we in dit thema aanbieden.

Het gebruik van een zaklamp, als zoekfunctie, zal summier aan de orde komen. Afzonderlijk bieden wij in het thema ‘gebruik zaklamp’ modules aan waarin het gebruik van een zaklamp in al haar facetten aan de orde komt.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               aanhouden van groep raddraaiers

Binnen een gelegenheid met veel mensen moet zo snel mogelijk een groep raddraaiers uitgezet en/of aangehouden worden. We gaan er vanuit dat je met minimaal met zes of meer collega’s bent. Hoe doe je dat? In deze module leer je vaardigheden om doortastend samen te werken en elkaar te beschermen. Je leert specifieke grepen en stuurmethodieken om ruimte te scheppen en mensen snel de kant op te krijgen die jij wilt. Na de nodige uitleg is deze module vooral doen, doen, doen.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?