Voertuigen

Voertuigen

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse - Voertuigen

Mysafehouse biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan geüniformeerde diensten als politie, defensie, Koninklijke Marechaussee, douane, toezichthouders, handhavers, beveiligers en justitiële medewerkers. De trainingen zijn over het algemeen gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring.

De trainingen vinden plaats op passende locaties die de praktijk zo realistisch mogelijk nabootsen. Dat kunnen externe locaties zijn, maar ook locaties binnen de organisatie.

 

Thematisch onderwijs bij Mysafehouse – Voertuigen

Trainingen zijn opgebouwd uit thema’s met diverse modules… dus altijd maatwerk! 

Het kennisaanbod van Mysafehouse is omvangrijk. Om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraagstelling, knippen wij  thema’s op in modules. Uit de modules kunnen wij een aanbod op maat samenstellen en afstemmen op het niveau. Je kunt naar behoefte putten uit een rijke kennisbron. Modules kunnen gekoppeld worden tot een totaalpakket.

Thema                 voertuigen

Subthema       dienst motorvoertuig  (https://www.youtube.com/watch?v=BkCpdVpWi1o)

aangevallen worden

module                               zelf aangevallen worden

module                               bijrijder wordt aangevallen

module                               bijrijder valt aan

module                               achterpassagier valt aan

Alle bovenstaande modules kunnen ook aangeboden worden terwijl de agressor in het bezit is van een wapen. Daartoe adviseren wij eerst de modules zonder wapen te hebben gevolgd.

zelf actie ondernemen

module                               ongewapende inzittende uit de auto halen

module                               gewapende (slag/steekwapen) inzittende uit de auto halen

module                               gewapende (vuurwapen) inzittende uit de auto halen

conflicten rondom de auto

module                               ongewapende aanval rondom auto

module                               gewapende aanval (slag/steekwapen) rondom auto

module                               gewapende aanval (vuurwapen) rondom auto

Subthema          Scooter/Fiets

module                               aangevallen worden rondom het vervoersmiddel

module                               je scooter/fiets als hulpmiddel bij aanhoudingen

module                               diefstal voorkomen

Thema voertuigen

Een groot deel van onze tijd brengen we rijdend door. In onze eigen auto, op de fiets, scooter of in het openbaar vervoer. Steeds vaker zijn voertuigen en vervoersmiddelen doelwit van geweld. Van hoogoplopende irritatie vanwege verondersteld gelijk in het verkeer tot provocerend gedrag in het openbaar vervoer en bedreigingen, diefstal of carjacking. Beroepsmatig en privé. Gelukkig ben je in en rondom je voertuig niet machteloos en kun je veel doen. Solo of samenwerkend. Ons aanbod is opgedeeld in de meest voorkomende soorten voertuigen, vervoersmiddelen en aanvallen en conflicten.

Voor wie?

Voor iedereen die beroepsmatig of als privépersoon te maken heeft met vervoer en personenvervoer in het bijzonder. Ook voor beroepsgroepen als (spoorweg)politie, handhavers, beveiligers etc. die opgeroepen kunnen worden om bijstand te bieden rondom conflicten met vervoersmiddelen.

 Subthema;         dienst motorvoertuig

Wat te doen bij een aanval in of rondom de auto? Hoe gebruik je het voertuig in je verdediging? Hoe zet je een aanval om in een doeltreffende verdediging? Wat te doen als de bijrijder belaagd wordt of zelf aanvaller wordt? Hoe handel je als iemand je auto probeert te stelen of onuitgenodigd in de auto zit en weigert deze te verlaten? Het onderwerp ‘auto/taxi’ binnen het thema voertuigen is opgebouwd uit een aantal gecategoriseerde modules. Te weten: aanvallen waarbij jezelf in de auto zit, aanvallen rondom de auto en modules waarbij je een persoon noodgedwongen en met fysiek handelen uit de auto moet halen. Je leert principes te hanteren en oefent deze in de praktijk in echte voertuigen. De modules zijn afzonderlijk te volgen of als groep.

 aangevallen worden

 module               zelf aangevallen worden

Je wordt als bestuurder of bijrijder aangevallen door een agressor buiten het voertuig. Hoe handel je? Met welke principes zet je de aanval om in een doeltreffende en fixerende verdediging? Hoe kun je veilig het voertuig verlaten terwijl je de aanvaller onder controle houdt. Wat heeft het voertuig je te bieden in de verdediging? Waar kun je gebruik van maken? In deze module leer je principes toe te passen. Indien nodig maak je gebruik van het voertuig en of wat je in je voertuig hebt liggen.  Er wordt met echte voertuigen geoefend. Voor beroepsgroepen adviseren we om de eigen dienstvoertuigen ter beschikking te stellen om de praktijk zo nauwgezet mogelijk te benaderen.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               bijrijder wordt aangevallen

De bijrijder wordt belaagd en aangevallen. De agressor staat naast het voertuig of zit achterin. Hoe handel je als je nog in het voertuig zit en wanneer je bent uitgestapt? Wat kun je doen en hoe kun je de aanval eenvoudig omzetten in een doeltreffende bescherming?

In deze module leer je de principes toe te passen. Er wordt met echte voertuigen geoefend.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               bijrijder valt aan

Je wordt plots aangevallen door de bijrijder. Hoe handel je als de wagen stilstaat en hoe handel je veilig als de wagen rijdt? Hoe zet je de aanval snel om in een doeltreffende en fixerende verdediging waarbij je nog vervolghandelingen kunt blijven uitvoeren. Actie en reactie zullen in verhouding tot elkaar staan. Oproepen van hulp bijvoorbeeld. In deze module leer je de principes en oefen je in echte voertuigen en realistische situaties.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               achterpassagier valt aan

Niets vermoedend word je overmeesterd door je achterpassagier. Denk aan een insluiper. Hoe kun je alsnog handelen? Hoe kun jij tijd ‘kopen’ om een gerichte tegenactie te plaatsen? Wat is de rol van afleiding en hoe leid je af? In deze module leer je een aantal basis principes waarmee je aanvallen van de achterbank kunt ontzenuwen. Je leert je positie gebruiken en instinctief prioriteiten te stellen in hetgeen je onderneemt.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

Alle bovenstaande modules kunnen ook aangeboden worden terwijl de agressor in het bezit is van een wapen. Wij adviseren eerst de modules zonder wapen te volgen

zelf actie ondernemen

module               ongewapende inzittende uit de auto halen

Iemand zit onuitgenodigd in je auto of je moet iemand uit zijn eigen auto halen. Wat nu? Hoe haal je vanuit jouw je functie als politieagent of beveiliger iemand uit de auto? Hoe handel je privé wanneer je iemand in je eigen auto aantreft? Met welke eenvoudige en doeltreffende methodes doe je dat? Hoe integreer je eigen actiebereidheid, vaardigheden en bevoegdheden met elkaar? Hoe waarborg je jouw eigen en andermans veiligheid? In deze module oefen je diverse situaties om personen uit de auto te halen. 

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               gewapende (slag/steekwapen) inzittende uit de auto halen

Wat te doen als een ongenode gast gewapend in de auto zit? Een autokraker met schroevendraaier of koevoet. Hoe fixeer je iemand of haal je de persoon uit de auto met zo min mogelijk gevaar op een verwonding door een wapen als mes of schroevendraaier? Wat doe je als je het wapen ineens ziet. Nog voor het ingezet kan worden. Dat is cruciaal. Je eigen veiligheid staat altijd voorop. Deze module is een topic op de module ongewapende bestuurder uit de auto halen, die eerst gevolgd zal moeten worden. Je leert principes om te overmeesteren, te ontwapenen, dekking te zoeken, wapen veilig te stellen en agressor te controleren.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               gewapende (vuurwapen) inzittende uit de auto halen

Je wil een ongewenst persoon in een voertuig aanhouden of controleren. Tijdens de controle ontdek je een vuurwapen. De stress schiet omhoog en je moet handelen. Hoe doe je dat? In deze topic komen diverse bedreigingen aan bod. Van het zien van een vuurwapen achter de broeksband tot het daadwerkelijk ‘trekken’ van een vuurwapen door de agressor. Deze indrukwekkende module is een topic op de module ongewapende bestuurder uit de auto halen, die aldus eerst gevolgd zal moeten worden. Je leert principes om, te overmeesteren, te ontwapenen, dekking te zoeken, wapen veilig te stellen en agressor te controleren.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

conflicten rondom de auto

module               ongewapende aanval rondom auto

Je wordt rondom je voertuig aangevallen. Door een of meerdere belagers. Vanuit je functie controleer je een voertuig met omstanders. Privé ben je net je boodschappen aan het inladen en iemand reageert agressief en wil je aanvallen. Hoe kun je, gebruikmakend van je voertuig handelen. Hoe benut jij jouw voertuig ter verdediging? Hoe kun je de aanvaller fixeren, overzicht houden en hulp in roepen zonder de controle te verliezen. In deze module leer je het.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               gewapende aanval (slag/steekwapen) rondom auto

Wat te doen bij een gewapende aanval rondom de auto? Je ziet dat de agressor een slag- of steekwapen heeft. Daarmee dreigt of wil gebruiken. Hoe wordt jouw voertuig een partner in je strijd? Deze module is een topic op de module ongewapende aanval in de buurt van de auto, die aldus eerst gevolgd zal moeten worden. Je leert principes om, te overmeesteren, te ontwapenen, dekking te zoeken, wapen veilig te stellen en de agressor te controleren.

Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               gewapende aanval (vuurwapen) rondom auto

Je ziet dat de agressor een vuurwapen heeft. Achter de broeksband, of hij probeert ’t al te pakken of heeft het wapen al in zijn hand. Wat nu? Indien je beroepshalve in het bezit bent van een vuurwapen kun en moet je deze hanteren. Indien dit niet het geval  is en de dreiging is zodanig, dan moet je overstappen op een overval stappenplan. Deze module is een topic op de module ongewapende aanval in de buurt van de auto, die aldus eerst gevolgd zal moeten worden. Je leert principes om, te overmeesteren, te ontwapenen, dekking te zoeken, wapen veilig te stellen en agressor te controleren.

Blok van 2 ½ uur inclusief lesmateriaal.                

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 67,50

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 50,-

Subthema;                         Scooter/Fiets

Wat te doen bij een doorgedraaide medeweggebruiker die dreigend op je afkomt. Wat doe je als je tegengehouden wordt op je scooter of fiets en onder dreiging van geweld af moet stappen. Hoe handel je als je voor het stoplicht aangevallen wordt vanaf een andere scooter. Hoe gebruik je de fiets of de scooter als beschermmiddel? Hoe zet je een aanval om in een doeltreffende verdediging? Waar moet je opletten bij het afstappen? Hoe hou je de scooter vast? Je leert dat de principes die voor scooters en fietsen overeenkomen. Je oefent situaties in de praktijk op echte fietsen en scooters. De modules zijn afzonderlijk te volgen of als groep.

 Deze modules zijn specifiek in te richten en te volgen voor beroepsgroepen zoals bikers van de politie en gemeentehandhavers die op scooters surveilleren.

 module               aangevallen worden rondom het vervoersmiddel

In deze module leer je hoe je jezelf vanuit een zittende positie op je scooter of fiets in veiligheid kunt brengen. Je fiets of scooter zijn ideale middelen om te gebruiken in je verdediging. Hoe gebruik je de fiets of scooter als je al zittend vastgepakt wordt? Hoe voorkom je vernieling van je vervoermiddel? Hoe maak je van je vervoermiddel een ‘partner’ in het weren van agressors? Er wordt met echte voertuigen geoefend. Voor beroepsgroepen adviseren we om de eigen dienstvoertuigen ter beschikking te stellen om de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               je scooter/fiets als hulpmiddel bij aanhoudingen

Deze module is zeer geschikt voor professionals die beroepsmatig een fiets of scooter ter beschikking hebben. Je leert hoe je iemand kunt fixeren, aanhouden of de weg kunt versperren met je fiets of scooter. Daarnaast leer je het voertuig gebruiken als hulpmiddel om iemand vast te zetten of zelfs als wapen te gebruiken tegen een agressor met een slag- of steekwapen. In deze module neem je zelf het initiatief bij situaties die daar om vragen.

Je maakt gebruik van je vervoermiddel. Er wordt met echte vervoermiddelen geoefend. Voor beroepsgroepen adviseren we om de eigen dienstvoertuigen ter beschikking te stellen om de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

module               diefstal voorkomen

Je komt bij de fietsstalling en ziet dat iemand bezig is je slot open te breken. Of je hebt je scooter gepakt, wilt opstappen en iemand begint aan het stuur te trekken om de scooter te stelen. Je wil voorkomen dat iemand je tas wegtrekt vanuit je fietstas of je snelbinders.

In deze module leer je wat je mag en kunt doen. Je leert een diefstal te voorkomen en gelijktijdig hulp in te roepen. Ook leer je te handelen bij een korte worsteling. Wat kun je allemaal doen. En wat mag volgens de wet wel of niet? In deze module leer je wat je kunt doen bij het betrappen van een fiets- of scooterdief. Er wordt geoefend met echte fietsen en scooters.

 Blok van 2 uur inclusief lesmateriaal.    

Minimaal 4, maximaal 12  deelnemers.

Kosten per cursist bij deelname van 4 t/m 6 cursisten   € 55,-

Kosten per cursist bij deelname van 7 t/m 9 cursisten   € 45,-

Kosten per cursist bij deelname van 10 t/m 12 cursisten € 40,-

 

Wilt u meer informatie over deze modules?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?